Kategoria: Produktywność

W swojej pracy często spotykamy się z przeszkodami uniemożliwiającymi nam realizację wyznaczonych zadań, co ma wpływ na spadającą wydajność i efektywność wykonywanych w tym celu działań. Niestety prawa rynku są nieubłagane i aby im skutecznie sprostać musimy zwiększyć swoją produktywność. Definiując to pojęcie, mamy zazwyczaj na myśli relacje zachodzące pomiędzy nakładem pracy a jej faktycznymi, mierzalnymi efektami, które niekiedy dalekie są od oczekiwań, zarówno naszych, jak i zwierzchników. Warto więc wydajnie zwiększyć swoją produktywność, wyeliminować wszystko, co przeszkadza nam w pracy i utrudnia jej wykonanie. Podstawą jest tu właściwe planowanie dnia, realizowanie celów po kolei, wyznaczając je najlepiej zgodnie z metodą SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Realistic, Timed). Oznacza to, że cel powinien być konkretny, mierzalny, akceptowalny, realny, a jego realizacja musi odbyć się w określonym czasie. Trzeba więc usunąć ewentualne rozpraszacze naszej produktywności, wyłączyć powiadomienia, media społecznościowe i skupić się najpierw na najważniejszych zadaniach. Lepsze zarządzanie swoim czasem pozwala też znaleźć złoty środek gwarantujący równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Komunikacja Asynchroniczna Dlaczego Powinieneś Ją Stosować?Produktywność

Komunikacja Asynchroniczna Dlaczego Powinieneś Ją Stosować?

Ile razy spotkałeś się z następującą sytuacją? Przychodzisz do biura, po krótkiej rozmowie z kolegami zaczynasz pracę w pełnym skupieniu.